Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on järjestää musiikkikilpailuja ja konsertteja, edistää klassisen musiikin harrastusta ja kehittää sen toimintaedellytyksiä sekä henkisesti, että aineellisesti Vaasassa.

Tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä joko yksin tai yhteistyössä Vaasan kaupunginorkesterin, kuula-opiston ja muiden tahojen kanssa konsertteja, musiikkikilpailuja ja muita tähän rinnastettavia tapahtumia, myöntämällä stipendejä lahjakkaille musiikin harrastajille ja avustuksia musiikkitoiminnan harjoittamiseen.

Säätiön organisaatio, Hallitus – kolme jäsentä:
Tomas Häyry, puheenjohtaja
Jyrki Paalanen
Leena Havu - Erhie

Tage Vest, säätiön asiamies

© 2019 Viljo ja Maire Vuorion Säätiö